My new words

fire-kIMG_3918By now you should be convinced that anchoring effects-sometimes due to priming, sometimes to insufficient adjustment-are everywhere. The psychological mechanisms that produce anchoring make us far more suggest-people who are willing and able to exploit our gullibility.

gullibility – credulousness

In Turkish:

gullibility – saflık

Şimdiye kadar çapa etkilerinin- bazen ateşleme, bazen yetersiz düzeltmeler nedeniyle-her yerde olduğuna ikna olmuş olmalısınız. Çapayı üreten psikolojik mekanizmalar bizi önermekten- istekli ve saflığımızdan yararlanabilecek insanlardan – daha uzakta tutuyor.

Last updated by at .