Mekânsal veri bilimiyle ilgili

Mekânsal veri bilimi, verimizi yararlı bir eylemle bilgilere dönüştürmek için mekânsal algoritmalar, makine öğrenmesi, istatistik ve derin öğrenmedeki en son ve en iyi tekniklerin yanı sıra denenmiş ve doğrulanmış, daha geleneksel tekniklerden bazılarını da kullanarak temelde sorunlarımızı çözmekle ilgili bilim dalıdır. Günümüzde, bilgisayar bilimi, istatistik ve programlama geçmişine sahip, daha iyi modeller oluşturmak için konumu…

CBS, istatistik ve görselleştirme

CBS’ in yapmamıza izin verdiği şey; eldeki tüm bilgiler üzerinde analiz yapabilmek ve bu analizi görselleştirmek için her türden farklı şekilde filtreleyebilmektir. Gerçekten asıl gücü budur. Verilerimizi keşfedip tanımaktan, analiz sonuçlarını yorumlamaya, sonra bulguları ve yorumlarımızı aktarmaya kadar, görselleştirme, çok önemli bir rol oynar. Verilerimizi haritalandırarak; aynı istatistikte aykırı değerlerle karşılaştığımız gibi mekânsal aykırı değerler,…

Coğrafya haftası ve CBSGünü

Çok sayıda insan jeo-uzamsal sorunları anlayamıyor ve hatta küresel vatandaşlar olarak bunların etkilerini bilemiyor ve etkili kararlar alamıyor. Kasım ayının her üçüncü haftasında öğrenciler, aileler ve topluluk üyeleri sınıfta dersler, oyunlar ve meydan okumalar ile genellikle politikacılar ve iş liderleriyle toplantılara ev sahipliği yaparak coğrafyanın önemine odaklanmayı sağlarlar.Coğrafya Farkındalık Haftası, öğretmenler, ebeveynler, topluluk aktivistleri ve…

Geography week and GISDay

Too many people do not understand geospatial issues or even know their implications as global citizens and are unable to make effective decisions. Every third week of November, students, families, and community members provide classroom lectures, games and challenges, and often host meetings with politicians and business leaders to focus on the importance of geography.…