My new words

  plausibility: probability, possibility, likelihood, chance, odds The evaluation of plausibility and coherence does not suggest an answer to the probability question. plausibility: olasılık, makul olma, akla yakınlık Akla yakınlık ve tutarlılık değerlendirilmesi olasılık sorusu için bir cevap önermez.