CBS, istatistik ve görselleştirme

CBS’ in yapmamıza izin verdiği şey; eldeki tüm bilgiler üzerinde analiz yapabilmek ve bu analizi görselleştirmek için her türden farklı şekilde filtreleyebilmektir. Gerçekten asıl gücü budur.

Verilerimizi keşfedip tanımaktan, analiz sonuçlarını yorumlamaya, sonra bulguları ve yorumlarımızı aktarmaya kadar, görselleştirme, çok önemli bir rol oynar.

Verilerimizi haritalandırarak; aynı istatistikte aykırı değerlerle karşılaştığımız gibi mekânsal aykırı değerler, aykırı bölgeler bile bulmaya başlayabiliriz. Ayrıca böyle bir çalışmada, daha önceden bilmediğimiz soruları ortaya çıkaracak modeller de bulabiliriz.

Bir sayısal değişkenin nasıl dağıldığını görmek için histogram öne çıkar, çünkü verilerimizin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını veya çarpık olup olmadığını bilmemiz gerekebilir. Ya da tahmine dayalı analiz sürecinin bir parçası olan değişkenler arasındaki ilişkiyi görselleştirmek için dağılım grafiklerini de ekleyebiliriz. Veya zaman içindeki eğilimleri ve döngüleri görselleştirmek için aynı istatistikte olduğu gibi çizgi grafikler, zamansal grafikler analizimizde olabilir. Çok değişkenli bir analiz yaparken birden çok değişkene bakarız, karmaşık ilişkileri içeren bu analizimizin sonuçlarını anlamak için ilgili istatiksel grafikleri de ekleyerek bulgularımızı daha derin bir şekilde açıklayıp anlatabiliriz.

Sonuçta bu tür görsel keşifler, istatistik yardımıyla verilerimizin ne kadar sağlıklı olduğunu anlamamıza ve ayrıca sormak istediğimiz sorulara odaklanmamıza yardımcı olur.

Mekânsal analiz yaparken veri görselleştirme bir süsleme değildir. Gerçekten bir gerekliliktir. Analiz sonuçlarımızı değerlendirip yorumlamamıza yardımcı olacak iki boyutlu haritaları, üç boyutlu sahneleri ve farklı grafikleri birleştirebilmek sorularımıza cevap bulmamıza yardımcı olur.

Analizler ve sonuçları ancak anlatılabilir ve anlaşılabilirse faydalı olurlar. 

Herkese kolay gelsin..

Oya Şanlı, 2 Aralık 2022

Last updated by at .