Mekânsal veri bilimiyle ilgili

Mekânsal veri bilimi, verimizi yararlı bir eylemle bilgilere dönüştürmek için mekânsal algoritmalar, makine öğrenmesi, istatistik ve derin öğrenmedeki en son ve en iyi tekniklerin yanı sıra denenmiş ve doğrulanmış, daha geleneksel tekniklerden bazılarını da kullanarak temelde sorunlarımızı çözmekle ilgili bilim dalıdır.

Günümüzde, bilgisayar bilimi, istatistik ve programlama geçmişine sahip, daha iyi modeller oluşturmak için konumu nasıl kullanacakları konusunda bilgiye sahip daha fazla veri bilimci ile karşılaşıyoruz. Onlarca yıldır analizlerinin önemli bir parçası olarak konumu kullanan coğrafyacılar, jeologlar, araştırmacılar ve analistler de mevcut. Mekânsal veri bilimi bu iki dünyanın kesiştiği yer olarak karşımıza çıkıyor.

Mekânsal veri bilimini farklı kılan en önemli şey, sadece geleneksel yöntemlere bağlı olmamamız ve yöntemleri sadece mekânsal veriye uygulamamamız. Mekânsal özellikleri veya bazı konum öğelerini doğrudan algoritmanın matematiğine dahil eden teknikleri uyguluyor olmamızı da eklemek lazım burada. Doğal olarak şekil, alan, boyut, yön ve yakınlık gibi şeyler bu bilimde kilit rol oynuyorlar.

Yakından bakacak olursak, aslında veri bilimi ile mekânsal veri bilimi arasında pek çok yönden gerçekten bir fark yok. Geleneksel teknikler üzerine inşa ediyor sonra mekan unsurunu üzerine ekliyoruz.

Mekânsal veri bilimi Coğrafyanın birinci yasasını temel alıyor; birbirine daha yakın olan şeyler, birbirlerinden uzak olan şeylerden daha fazla ilişkili veya bağlantılıdır. Mekânsallık da bu nedenle çok önemlidir.

Mekânsal veri bilimi süreci; keşif, veri ve özellik mühendisliğini, analiz ve mekânsal analiz tekniklerinin uygulanmasını ve veriyi görselleştirerek sonuçların paylaşımını kapsıyor. Bu yinelemeli yani tekrarlayarak devam ediyor, doğrusal bir süreç pek değil. Deneyip, yanılıp tekrar deniyoruz. Hangisinin en iyi olduğunu, duruma uyduğunu görmek için farklı algoritmaları ve yöntemleri karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi sürecin birer parçası durumunda.

Bu bilimle ilerleyebilmek için bir tuşu tıklamaktan veya bir kodu çalıştırmaktan çok yöntemlerin nasıl çalıştığını, sonuçları nasıl yorumlayacağımızı ve bunları sorunlarımızı çözmek için nasıl kullanacağımızı derinlemesine biliyor olmak önemli olan.

Herkese kolay gelsin..

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili yazıma bu linkten ulaşabilirsiniz.

Oya Şanlı, 24 Kasım 2022

Last updated by at .