My new words

Proliferating – increase rapidly in numbers; multiply. Numerical simulation of chain reactions within computers initiated a chain reaction among computers, with machines and codes proliferating as explosively as the phenomena they were designed to help us understand.   In Turkish: Proliferating – çoğalmak, sayıların hızla artışı Bilgisayarların içindeki zincirleme reaksiyonların sayısal simülasyonu bilgisayarlar arasında zincirleme reaksiyonu, bizim anlamanıza yardımcı…