My new words

Proliferating – increase rapidly in numbers; multiply.IMG_20150108_151700412

Numerical simulation of chain reactions within computers initiated a chain reaction among computers, with machines and codes proliferating as explosively as the phenomena they were designed to help us understand.

 

In Turkish:

Proliferating – çoğalmak, sayıların hızla artışı

Bilgisayarların içindeki zincirleme reaksiyonların sayısal simülasyonu bilgisayarlar arasında zincirleme reaksiyonu, bizim anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış fenomen gibi hızla artarak çoğalan makineler ve kodlarla başlatır.

Last updated by at .