My new words

Bleak: (of an area of land) lacking vegetation and exposed to the elements. Synonyms: bare, exposed, desolate, stark, desert, lunar, open, empty, windswept, treeless

Unravel: undo (twisted, knitted, or woven threads).

Climate scientists offer a similarly bleak view, fearing that Trump will quickly unravel President Barack Obama’s legacy and that “the world, then, may have no way to avoid the most devastating consequences of global warming, including rising sea levels, extreme droughts and food shortages, and more powerful floods and storms,” as the New York Times put it. (From Washington Post)

Bleak: kasvetli, umutsuz, çıplak

Unravel: bozmak, çözmek, aydınlatmak, çözülmek, sökmek, sökülmek

New York Times’ın belirttiği gibi; iklim bilimcileri, Trump’ın Başkan Barack Obama’nın mirasını çabucak bozacağından ve “dünyada, yükselen deniz seviyeleri, aşırı kuraklıklar ve gıda sıkıntısı, ve daha güçlü seller ve fırtınalar da dahil olmak üzere, küresel ısınmanın en yıkıcı sonuçlarını önlemenin hiçbir yolu olmayacağından” benzer şekilde umutsuz bir görünüm sunuyorlar.

Last updated by at .