Google+

I’m working in IT more than 30 years, more than half of my life for now. As we all faced after Windows 95 almost all software has bugs in it, and security become an issue when many connected to internet around end of 19’s. As I began my working life as a programmer then studied…

A hat

I like to wear hat in winter and in summer. Nowadays, I have a brown one with a same color flower at one side. I bought it from Macy’s at Sunnyvale, Ca. When I first wore it on streets at Sunnyvale people were looking at me with a smile, so It is an awesome hat!…

Bilgi yönetimi neden önemli?

Sanırım önce bilgi nedir ile başlamak lazım, bu konuda çok çeşitli görüşler var tabii. Felsefe açısından bakıldığında; ‘Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır.’. David Pears, Bilgi nedir? (What…