Bilgi yönetimi neden önemli?

Bilgi yönetimi neden önemli?
Computer History Museum

Sanırım önce bilgi nedir ile başlamak lazım, bu konuda çok çeşitli görüşler var tabii. Felsefe açısından bakıldığında; ‘Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır.’.

David Pears, Bilgi nedir? (What is knowledge?) isimli kitabında bilgiyi (knowledge); ‘Bilgi, algılama, keşfetme veya öğrenme yoluyla tecrübe edinilen veya eğitim ile öğrenilen gerçekler, bilgiler, açıklamalar veya beceriler gibi bir kişiye veya bir şeye aşina olunması, farkındalığı veya anlayışıdır.’ olarak anlatıyor.

Wikipedia ise ‘Bilgi(information) belirsizliğin çözümü; “Bir varlığın ne olduğu” sorusuna cevap veren ve dolayısıyla varlığın doğasını ve özelliklerinin esaslılığını belirten şeydir.’ der.

Günümüzde bilginin bir de bilgi işlem yorumu var, bunları birbirine karıştırmadan belki de en doğru tanımı;

Bilgi(information) bir bilgisayara girildiğinde ve kaydedildiğinde, genellikle veri(data) olarak adlandırılır. İşlemesinden sonra (formatlama, baskı ve rapor gibi), çıktı verileri tekrar bilgi(information) olarak algılanabilir. Veri bir şeyi anlamak veya yapmak için paketlendiğinde veya kullanıldığında bu bilgi(knowledge) olarak bilinir.

Bilgi yönetimi derken bu son tanımdan ‘Knowledge management’ ile ‘Information management’ birbirinden farklı oldugu açık aslında.

Bilgi(information) Yönetimi, yönetim ve iş zekası amaçları için gerekli olan bilgilerin yapısı, işlenmesi, teslimi ve kullanımını kontrol eden insanları, süreçleri ve teknolojiyi yöneten bir organizasyon programıdır.

Organizasyonel yapı, çoklu kanallar üzerinden çoklu kaynak veya formattan(veri, kağıt belgeler, elektronik belgeler, ses, video vb.) bağımsız olarak gelen bilgileri yaşam döngüsü boyunca yönetebilmelidir.

Bilgi(knowledge) Yönetimi ise bir organizasyon içerisinde her çeşit bilgi ve kaynaklarının verimli kullanımını sağlamaya çalışan bir organizasyon programıdır.

Bilgi(information) Yönetimi, bilgilerin doğru zamanda, doğru biçimde, doğru kişiye ulaşmasını sağlamak ile ilgilidir.Bunu yapmak için, bilgi yönetimi veri, bilgi, teknoloji, bilgi sistemleri, iş süreçleri ve belki de en önemlisi, İNSANLARI da içeren bir dizi kaynağı bir araya getirir. Veri odaklı bu dünyada, işletme sahiplerinin iyi/doğru kararlar almak için iyi/doğru bilgilere doğru zamanda ihtiyacı vardır. Bilgi yönetimini anlamak icin girdi(input) ile başlayarak, sınıflandırma ve mevcut yönetimden (İş Süreci Yönetimi, kayıt yönetimi, içerik yönetimi, işbirliği vb.) bilgilerin depolanması ve çıktısına kadar bakmak gerekir.  

Günümüzde bilgi elektronik ve fiziksel bilgileri içerirken bir kuruluşun/organizasyonun tüm alanlarını kapsar. Bilgi(information) Yönetimi, veri, teknoloji, bilgi sistemleri ve iş süreçlerinin yönetimini içerir. Bir kuruluşun faaliyetlerinin yaşam döngüsü ile ilgilidir: bir veya daha fazla kaynaktan bilgi oluşturulması, edinilmesi ve dağıtılması, sahip olunması, korunması ve ihtiyaç duyulanlara, ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları formatta bu bilgilerin dağıtılması, ve artık ihtiyaç kalmadığında arşivleme veya silme yoluyla elden çıkarılması bilgi(information) yönetimidir.  

Risk ve sürdürülebilirlik düşünüldüğünde her iki bilgi yonetimi de önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verebilme yeteneğini hiçbir tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarımızı temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmaktır. Eldeki bilgilerden sürdürülebilirlik açısından hangi noktada olduğumuzun göstergelerinin zamanında doğru hesaplanabilmesi gelecek kuşakların yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından önemli, bu noktada riski en aza indirebilmek için her iki bilgi yönetimi de devreye girmeli.  

Last updated by at .