My new words

birFin: a flattened appendage on various parts of the body of many aquatic vertebrates and some invertebrates, including fish and cetaceans, used for propelling, steering, and balancing.

To resist the illusion, there is only one thing you can do: you must learn to mistrust your impressions of the length of lines when fins are attached to them.

In Turkish:

Fin: sevk direksiyon ve dengelemek için kullanılan, balık ve deniz memelileri gibi birçok sucul omurgalılar ve bazı omurgasızların vücudunun çeşitli yerlerinde düzleştirilmiş bir uzantısı.

Yanılsamaya direnmek için yapabileceğiniz tek bir şey var: uçlarina işaretler eklendiğinde doğruların boylarıyla ilgili izlenimlerinize güvenmemeyi öğrenmeniz gerekir.

 

ikiWhen we fist look at it to lines we see as the lower one is longer. However, when we measure the with a ruler we are able to see that they identical in length. This illusion is called Müller-Lyer illusion.

Doğrulara ilk baktığımızda alttakini daha uzun görürüz. Oysa, bir cetvel ile her iki doğruyu ölçtüğümüzde doğruların ayni boyda olduğunu görürüz. Bu yanılsama Müller-Lyer yanılsaması olarak adlandırılır.

 

 

 

 

Last updated by at .