My new words

IMG_20160102_151101Agony – extreme physical or mental suffering.

shuttering – close the shutters of (a window or building).

As someone who has felt, first-hand, the agony of shuttering the doors of his startup, I feel Paul’s pain. But I want to focus on what Branson, a self-made billionaire, who is more often right than wrong, said about ride-sharing not being a “winner-takes-all” market. What Branson says is generally true for companies that sell analog products, such as packaged goods or soda, or analog services, such as air travel. Coke isn’t going to drive Pepsi out of business, and Toyota isn’t going to eliminate Honda. But in today’s Internet-always-on world, that maxim increasingly doesn’t hold true. Most competition in Silicon Valley now heads toward there being one monopolistic winner. And that is why it is hard not to see that, right now, the only competition that matters in ride-sharing is between the two largest companies: Uber and Lyft.

 

Agony – ızdırap

shuttering – kepenkleri kapamak

Birinci elden yeni işini kepenk indirerek kapatmanın ızdırabını hisseden birisi olarak, ben Paul’un acısını hissediyorum. Ama ben kendi kendine milyarder olmuş, Branson’un, yanlıştan daha çok doğru olan biri olarak, yolculuk paylaşımı konusunda söylediği ‘kazanan-hepsini-alır’ piyasa bu değildir sözüne odaklanmak istiyorum. Branson’un söylediği genelde ambalajlı mallar veya soda gibi analog ürünler, ya da hava yolculuğu gibi analog servisler satan şirketler icin genellikle doğrudur. Coke Pepsi’yi işsiz bırakmayacak, ve Toyota Honda’yı ortadan kaldırmayacak. Ama bugünün Internet-dünyada-heryerde, atasözü giderek gerçeği yansıtmıyor. Silikon Vadisi şimdi bir tekelci kazanana yöneliyor. Ve bu sebeple bunu görmek zor değil, tam şimdi, önemli olan tek rekabet iki büyük yolculuk-paylaşımı yapan şirkette; Uber ve Lyft.

Last updated by at .