R- Giriş devamı

https://oyasanli.com/oyasblog/2018/11/09/r-giris/Başlarken bazı taşlar yerine oturmamıştı.. Sanırım artık daha hakimim.. Gerçekleştirdiğim projeyi de ekleyeceğim. Şimdilik projenin İngilizce versiyonunun videosunu hazırlıyorum.İlerlemek için benim açımdan gerekli olan gerçek hayatla bağlantılı bir proje – Covid19 grafikleri gibi- ve öğrenmeye devam edebileceğim kaynaklar gerekli.Gerçek proje olunca öğrenme daha anlamlı ve daha kalıcı oluyor. Kaynaklara gelince ben internet üzerinde bir sürü…

What is next?

I’m using internet since 1989. A Turkish bank brought its monitor which was connected to internet so we were able to track our accounts. So I used internet maily for business purposes. And then since 2007 I’m using social platforms aka Facebook. Then twitter was on the scene.I had great time at twitter, met many…