My new words

IMG_20160523_151231_20160524191819964Only much later did men encase their legs in a single bifurcated garment, trousers. For women the legs were enveloped in long skirts, with no bifurcated garment of any kind worn until the mid nineteenth century. The gender division of dress was thus much more pronounced than in Near Eastern dress, with garments of entirely different construction– hose (later trousers) and skirts each reserved exclusively for one sex.

bifurcated – divide into two branches or forks.
encase – enclose or cover in a case or close-fitting surround.

In Turkish:

bifurcated – Iki şubeli veya çatal gibi
encase – örtmek, dar ya da siki saran

Sadece daha sonra erkekler, bacaklarını bir çatallı giysi, pantolonla örttüler. Kadınlar için bacakları ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar her türlü giyilen çatallı giysi değil de uzun etek sardı. Bu nedenle elbisenin cinsiyet dağılımı herbiri bir cinsiyet için tasarlanmış tamamıyla farkli yapıdaki giyisilerle- çorap (daha sonra pantalon) ve etekler gibi- Yakın Doğu elbiselerinden daha cok telaffuz edildi.

 

Last updated by at .