My new words

IMG_20151210_115420pxlr2iThe tendency to like (or dislike) everything about a person including things you have not observed – is known as the halo effect.
You meet a woman named Joan at a party and find her personable and easy to talk to. Now her name comes up as someone who could be asked to contribute to a charity. What do you know about Joan’s generosity? The correct answer is that you know virtually nothing, because there is little reason to believe that people who are agreeable in social situations are also generous contributors to charities. But you like Joan and you will retrieve the feeling of liking her when you think of her. you also like generosity and generous people. By association you are now predisposed to believe that Joan is generous. And now that you believe she is generous, you probably like Joan even better than you did earlier, because you have added generosity to her pleasant attributes.

The sequence in which we observe characteristics of a person is often determined by chance. Sequence matters, however, because the halo effect increases the weight of first impressions, sometimes to the point that subsequent information is mostly wasted.

Tendency: an inclination toward a particular characteristic or type of behavior.

Predispose: make someone liable or inclined to a specified attitude, action, or condition.
In Turkish:

Tendency: eğilim

Predispose: yatkınlık kazandırmak

Gözlemlemediğiniz şeyler de dahil olmak uzere herşeyiyle birini beğenip beğenmeme eğilimi – halo etkisi olarak biliniyor.

Joan isimli kadınla partide tanıştınız ve kendisini cana yakın ve kolay konuşulur buldunuz. Simdi onun adı bir hayır kurumuna katkısı istenenler arasında geçiyor. Joan’ın comertligi hakkında ne biliyorsunuz? Doğru cevap hemen hemen hiç bir şey bilmediğinizdir, çünkü sosyal ortamlarda hoş insanlarin hayır kurumlarına cömert katkıda bulunduğuna inanmak için çok az neden var. Ama Joan’ı beğendin ve onu her düşündüğünde onu sevme hissini tekrar çağıracaksın. Sen ayni zamanda cömertliği ve cömert insanları da beğeniyorsun. Bu çağrıştırmayla şimdi Joan’in cömert olduğuna inanmaya yatkınlık kazandın. Ve şimdi onun cömert olduğuna inaniyorsun, muhtemelen Joan’i daha evvelden daha çok beğeniyorsun, çünkü onun hoş ozelliklerine cömertliği de ekledin.

Bir kişinin özelliğini gözlemlediğimiz sıralama sıklıkla şans eseri belirlenir. Sıralama umursanır, ancak, halo etkisi ilk izlenimlerin etkisini arttırdığından bazen bir noktadan sonraki bilgiler çoğunlukla boşa gider.

Last updated by at .