My new words

exertion1

The exertion of self-control is depleting and unpleasant. Unlike cognitive load, ego depletion is at least in part a loss of motivation.

Exertion: physical or mental effort.

To deplete : use up the supply or resources of.

 

 

In Turkish:

To deplete :tüketmek, kurutmak, boşaltmak, azaltma

Exertion: emek, çaba, gayretsarfetme, zahmet

Kendini kontrol etme çabası tüketci ve sıkıcı. Bilişsel yükün aksine, ego azalması en azından motivasyon kaybının bir parçasıdır.

Last updated by at .