My new words

IMG_3619

 

 

Stifle – restrain (a reaction) or stop oneself acting on (an emotion).
Stamina – the ability to sustain prolonged physical or mental effort.

 

In a typical demonstration, participants who are instructed to stifle their emotional reaction to an emotionally charged film will later perform poorly on a test of physical stamina – how long they can maintain a strong grip on a dynamometer in spite of increasing discomfort.

In Turkish;

Stifle – bastırmak
Stamina – dayanma gücü

Tipik bir ispatlama ile, kendi duygusal tepkilerini bastırmak için talimat alan katılımcılarin bir duygusal filmden sonra artan rahatsızlığa rağmen bir dinamometre üzerinde güçlü bir tutuşu ne kadar süre sağlayacaklarını test eden fiziksel dayanıklılık testi üzerinde düşük performans gosterirler.

Last updated by at .