My new words

IMG_20150328_153647 - CopyEvolve – develop gradually, especially from a simple to a more complex form.

Amid – surrounded by; in the middle of.

Gradual – taking place or progressing slowly or by degrees.

Abrupt – sudden and unexpected.

We humans evolved to survive amid the gradual, predictable changes of the natural world, but now our livelihoods are threatened by abrupt, unpredictable changes.

In Turkish:

Evolve – gelişmek

Amid – ortasında, arasında.

Gradual – aşamalı, kademeli.

Abrupt – ani, beklenmedik

Biz insanlar doğal dünyanın ani, öngörülebilir değişikliklerinin ortasında hayatta kalmak üzere geliştik, ama şimdi bizim geçim sağlama imkankarımız ani, beklenmedik değişimler tarafından tehdit edilmektedir.

Last updated by at .