My new words

Computer History Museum August, 2015

Computer History Museum August, 2015

Botch – Foozle, carry out (a task) badly or carelessly

Curfew – a regulation requiring people to remain indoors between specified hours, typically at night.

Scurry – (of a person or small animal) move hurriedly with short quick steps.

Reams – sheaves

Miss Watson and the rest of the research staff are indeed fired, but before they can clean out their desks, EMERAC botches some requests it can’t handle – a call for information on Corfu, for example, returns reams of useless data on the word ‘curfew’ while a staffer scurries into the stacks and gets the needed answers the old-fashioned way.

In Turkish:

Botch – Becerememek, yüzüne gözüne bulaştırmak

Curfew – sokağa çıkma yasağı

Scurry – Koşturmak, hızla kaçmak

Reams – tomarlar

Bayan Watson ve kalan tüm araştırma personeli gerçekten kovuldular, ancak onlar masalarını temizlemeden önce EMERAC bazı istekleri yüzüne gözüne bulaştırır- Corfu hakkında bilgi almak için yapilan çağrı, orneğin, ‘Sokağa çıkma yasağı’ üzerine bir tomar gereksiz veri döndürür bu sürede çalışanlar yığınlarının içinde aceleyle koşuşarak gerekli yanıtları modası geçmiş şekilde alırlar.

Last updated by at .