My new words

 

10380643_10152514908364011_349081884845667084_oDemonic – Devilish

Sheer- entire, full, downright, absolute, pure

Enormity – grandness

Stagger – be giddy, become giddy, feel dizzy

God of the Evening Star – Venus. That’s what Hesperus meant in Greek. There wasn’t anything especially demonic about the Hesperus. Its sheer enormity was staggering.

In Turkish:

Demonic – Şeytani

Sheer – Tam, bütün, düpedüz, katışıksız

Enormity- büyüklük

Stagger – Sersemlemek, bocalamak, tereddüd etmek

 

Akşam Yıldızı tanrısı – Venüs. Hesperus’ un Yunanca anlamı buydu. Hesperus hakkında özellikle şeytani hiç bir şey yoktu. Onun katışıksız büyüklüğü sersemleticiydi.

 

 

Last updated by at .