My new words

IMG_3504pxlr

Scorn – feel or express contempt or derision for, despise

Insurgency – rebellion, riot

It sounds as if smart, highly educated people will be scorned in the coming economy – but that is not necessarily the case.

Success will come through ‘recognizing the physical, cognitive, and social influences on a civilian population targeted by an insurgency’.

In Turkish;

Scorn – küçümsemek, hor görmek

Insurgency – isyan

Sanki akıllıca gibi geliyor, iyi eğitimli insanlar gelecek ekonomide küçümsenecekler – ama her zaman durum böyle değildir.

Başarı ‘bir isyanın hedefi olan bir sivil toplumun fiziksel, bilişsel ve sosyal etkilerini tanıma’ üzerinden gelecektir.

Last updated by at .